بصیرت
مهدویت او خواهد امد
 ما به چند دلیل آینده جهان را روشن مىبینیم :

1-سیر تكاملى جامعه انسانى

2-هماهنگى با نظام عمومى آفرینش

3-واكنشهاى اجتماعى (قانون عكسالعمل)

4-الزامهاى اجتماعى

5-فطرت و «صلح و عدل جهانى»

آینده روشن

We see a bright future of the world for several reasons:
1 - The evolution of human society.
2 - Coordination with the creation of public
3 - social reactions (the reaction)
4 - The social requirements
5 - Nature and "world peace and justice."
Bright Future

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic