بصیرت
مهدویت او خواهد امد

همه افراد كنجكاو از خود مىپرسند

1 ـ آیا سرنوشت آینده بشریّت، صلح و عدالت و امنیّت و آزادى انسانها از چنگال هر گونه ظلم و ستم و تبعیض و استعمار است؟ یا آن گونه كه بعضى پیش بینى مىكنند هرج و مرجها روز افزون، فاصلهها بیشتر، ناهماهنگیها و نابسامانیها فراوانتر، و سرانجام یك جنگ اتمى یا فوق اتمى عالمگیر، پایههاى تمدّن انسانى را ویران خواهد ساخت، و اگر انسانهایى بر روى كره زمین باقى بمانند افرادى عقب مانده، معلول، بینوا و درمانده خواهند بود؟

2 ـ اگر عقیده نخست صحیح است و سرانجام صلح و عدالت است به چه دلیل؟

3 ـ اگر بنا هست جهان به سوى «عدل» و «صلح» و «برادرى» گام بردارد، آیا اجراى این اصول بدون انقلاب ممكن است؟ و به تعبیر دیگر: آیا اصلاحات «تدریجى» و «رفورمها» توانایى بر دگرگون ساختن چهره عمومى جهان با اینهمه ناهنجاریها دارند؟

4 ـ اگر لازم است انقلابى صورت گیرد آیا تنها از طریق قوانین مادّى امكانپذیر است، یا بدون استمداد از اصول معنوى و ارزشهاى اصیل انسانى ممكن نیست؟

5 ـ باز اگر قبول كنیم چنین انقلابى ـ به هر حال ـ انجام گرفتنى است، رهبر این انقلاب چه صفاتى باید داشته باشد؟

6 ـ آیا این انقلاب الزاماً به «حكومت واحد جهانى» مىانجامد؟

7 ـ آیا آمادگیهاى خاصّى براى چنان حكومتى قبلا لازم نیست؟

8 ـ این آمادگیها در دنیاى كنونى وجود دارد یا نه؟ و اگر ندارد آیا در حال حاضر، جهان به سوى این آمادگیها گام برمىدارد یا به سوى عكس آن؟

9 ـ آیا این امور ـ به هر حال ـ با عقیده عمومى مذهب جهان نسبت به ظهور یك مصلح بزرگ آسمانى ارتباطى دارد؟

10 ـ اعتقاد عمومى مسلمانان به ظهور «مهدى» چگونه است و پیوند آن با این مسائل سرنوشت ساز چیست؟

11 ـ آیا اعتقاد به چنان ظهورى ما را به اصلاح عمومى جهان از طریق یك انقلاب همه جانبه نزدیكتر مىسازد، یا آنچنان كه بعضى مىاندیشند دور مىكند؟

12 ـ آیا این فكر و عقیده عمومى مذاهب یك واقعیّت عینى است و مولود دلایل منطقى، یا یك تخیّل است براى اشباع كاذب تمایلات سركوفته انسانها در مسیر گمشده عمومى یعنى «صلح» و «عدالت»؟... در این كتاب كوشش شده، دور از تعصّبها و گرایشهاى افراطى و دور از پیشداوریهاى غیر منطقى، به این پرسشها پاسخ گفته شود; پاسخهایى كه از اعماق جان بجوشد، و با خرد سازگار باشد، وبتواند «عقل» و «عواطف» و «روح» و «جان» را سیراب سازد. مدّتها بود كه در زمینه بحثهاى فوق یادداشتهایى تهیّه كرده بودم ولى تراكم اشتغالات در قم اجازه «تشریح» و «تنظیم» و «تكمیل» آن را نمىداد، و وسوسه همیشگى كه در نوشتن كتاب دارم مانع از آن بود كه به همان صورت انتشار یابد، و به راستى خام و ناپخته بود. ولى دست حوادث مرا به نقطهاى كه هیچگاه باور نمىكردم كشاند. بندر چاه بهار!... یعنى دور افتادهترین و بد آب و هواترین نقطه ایران كه از تهران حدود 2300 كیلومتر فاصله دارد و امكانات آن براى زیست بسیار محدود و اهالى به طرز غیر قابل تصوّرى گرفتار محرومیّتها هستند. خوشبختانه این سفر اجبارى در فصل زمستان پیش آمد، زمستانى كه گاهى بهار و گاه بوى تابستان مىداد با آب و یخهایش و وسائل خنككنندهاش! از آنجا كه شاید 90 درصد اهالى پیرو آئین تسنّن بودند فرصتى دست داد كه با بعضى از تحصیل كردههاى آنها ـ به یاد ایّامى كه به حجاز مىرفتم ـ تماس بگیرم و جلساتى تشكیل شد كه اكثریّت قاطع آن را همین برادران دینى تشكیل مىدادند; و خوشبختانه محصول این جلسات جالب و چشمگیر بود.

در این منطقه كویرى، در كنار آبهاى نیلگون دریاى عمان، در زیر این آسمان پر ستاره شبهایش، و در این گوشه تنهایى، طبعاً مجال و فرصت بیشترى براى مطالعه به دست آمد; و با استفاده از این فرصت غیر منتظره، یكى از نخستین بحثهایى كه مورد بررسى قرار دادم همین بحثها بود (و در كنار آن یك رشته مطالعات فقهى كه توفیق آن نیز به این صورت در قم دست نمىداد); و از مجموع چنین نتیجه گرفتم كه به مضمون «عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَیئاً وَهُوَ خَیرٌ لَكُم» دیدن این دوران «تبعید» نیز شاید از جهات گوناگون لازم بوده است. امیدوارم بحثهاى این كتاب بتواند پاسخى باشد به درخواست طبقه تحصیل كرده كه مىخواهند مسأله ظهور مصلح بزرگ جهانى را به گونه تحقیق مورد بررسى قرار دهند. و نیز امیدوارم مطالعه این كتاب الهامهاى تازهاى به ما، در مبارزهاى كه در برابر «ظلم و فساد» در پیش گرفتهایم ببخشد، و این مبارزه را تا سر حدّ قطع كامل دست جبّاران از اجتماعان ادامه دهیم. البتّه كاملا احتمال وجود نقایصى در محتویات این كتاب مىرود بخصوص كه در این زمینه كتاب تحقیقى بسیار كم نگاشته شده است. نگارنده بسیار متشكّر خواهد شد كه خوانندگان عزیز و صاحب نظران، نظرات اصلاحى و انتقادى خود را مستقیماً براى او (به آدرس قم ـ حوزه علمیّه) ارسال دارند.

چاه بهار ـ ناصر مكارم شیرازى
ماه صفر 1398 ـ بهمن ماه 1356

1 Does the fate of humanity, peace, justice, security and human freedom from the clutches of oppression and discrimination and all forms of colonialism? Or, as some predict chaos Mrjha increasing distance, more frequent Nahmahngyha and turmoil, and ultimately a nuclear war or the atomic agree, foundations of human civilization will be destroyed, and if human beings on the planet who remain retarded, handicapped, poor and helpless will be?
2 If the first view is correct and why the peace and justice?
3 If the world is toward "justice" and "peace" and "brotherhood" move, the implementation of these principles may be no revolution? Other words: the reform of "gradual" and "reform" have the ability to transform the public face of the world with all these abnormalities?
4 If you need to be revolutionary material is possible only through legislation, without the help of spiritual principles and humanitarian values, may not be genuine?
5 Again, if we accept such a revolution is taking place, however, what attributes should be the leader of this revolution?
6 Does this necessarily the "unit rule the world" predicted?
7 any special preparation is required before such a government?
8 In the present world there Madgyha or not? And if it is not present, the world unto this Madgyha or going towards the opposite?
9 However, the general opinion it's a great peacemaker of the world's religious scriptures are related?
10 The emergence of Muslim public opinion "Mahdi" is how the problems associated with determining what
11 Are we to believe that the emergence of a general reform of the world closer through a full revolution, or so some think that far?
12 Do you think the general opinion that religion is a reality and imposing reasonable grounds, or a false imagination desires saturated Srkvfth for missing people in the general direction of the "peace" and "justice"? ... This book attempts, far away from extremist tendencies of bias and unreasonable prejudices, the answer to these questions is that the answers of life deep boil, and is compatible with reason, Vbtvand "reason" and "emotion" and "spirit "and" John "makes the drink. And indeed it was raw and undercooked. But the incidents brought me to the point where you'd never believe. Port Chah Bahar! ... Aftadhtryn and bad points out of the water and Hvatryn about 2300 km from Tehran and its facilities for environmental deprivations very limited and residents are caught in an unimaginable way. Fortunately, this trip came compulsory in winter, winter, spring and sometimes summer gave some horrible weather and other Ykhhaysh Khnkknndhash! Maybe 90% of the population was Sunni faith that some students had the opportunity to learn Krdhhay going to call meetings held during the Hijaz that the overwhelming majority of these were religious brothers and fortunately product The session was interesting and dramatic.
The desert area in the azure waters of the Sea of ​​Oman, under the starry sky Shbhaysh, and in the corner, alone, of course, space and more opportunities for the study was obtained, and the use of unexpected opportunities, one of the first discussions I consider that these discussions (and in conjunction with a jurisprudence that studies the success of the event was not lost in Qom), and so I concluded that the theme of "the Tkrhva Shyya Vhv Sy No Lkm" see period of "exile" may also have a variety of ways. Hopefully, this book discussions can be a response to a request from an educated class who wish to study the problem of global reformer are investigated. Also, I read this book to our new Alhamhay in the struggle against "oppression and corruption" in've already forgive, and to the extent that the community continue Orion arm amputation. Modify the contents of the book, of course, quite possible that certain advances in this field of research, the book is written low. I will be very thankful that readers and scholars, comments, corrections and criticisms directly to him (to the address of the Qom Seminary) are added.
Well Spring Naser Makarem Shirazi
Moon Zero Persian date Bahman 1398 May 1356

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو