بصیرت
مهدویت او خواهد امد

سوم از گناهان کبیره کشتن کسی است که خدا و پیغمبر(ص) اذن در کشتن نداده اند.

دلیل بر کبیره بودن آن، در روایاتی که از حضرت رسول و حضرت امیر و حضرات

صادق و کاظم و رضا و جواد علیهم السلام وارد شده بکبیره بودن آن تصریح

.فرموده اند

بعلاوه از گاناهانی است که خدایتعالی در قرآن مجید صریحا بر آن وعده عذاب داده

هر کسی مؤمنی را از روی عمد و قصد بکشد پاداشش » : از آن جمله می فرماید

دوزخ است، در حالی که در آن جاودان می باشد و خشم خدا بر او است و او را از

5] «. [رحمت خود دور ساخته و عذاب بزرگی را برایش آماده ساخته است

:انتهار هم قتل است

خداوند در سوره نساء آیه 33 می فرماید: خودتان را به ناحق نکشید یا اینکه نفس

خود را نکشید و خود را برای بتان قربانی نکنید. یا اینکه در هنگام غضب خود ر ا

انتحار نکنید، بدرستی که خداوند بشما اهل ایمان مهربان است، و کسی که از روی

تعدی و تجاوز بغیر و ستم بر خود قتل نفس نماید، زود باشد که او را در آتشی سخت

.در آوریم و این بر خدا سهل و آسان است

Killing someone is the third deadly sin that God and the Prophet (pbuh) did not leave the kill.
Because of its great sin, on account of the Prophet and Hazrat Amir and leaders
S. and K. and R. and J. PBUH said it entered Bkbyrh
. Prescribed
Furthermore, the Qur'an explicitly Khdaytaly Ganahany that it has promised retribution
Anyone who kills a believer on purpose, and intended to reward ": among them, stated
Hell, whereas it is the eternal wrath of God upon him and his
5] ". [Mercy round and a great punishment is prepared for him
: It is murder suicide
Surah Nisa verse 33 God says your breath or unjustly eg
And Do not fall victim to their idols. Or when your anger or
Do not suicide, the people you truly believe that God is merciful, and who on
Aside abuse and oppression of his murder, it is too early to fire him hard
. A must and this is easy to Allah.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic