بصیرت
مهدویت او خواهد امد

ابرهاى سیاه ظلم و فساد آسمان جهان را بپوشاند

آن روز كه :

قدرتهاى اهریمنى جهانخواره پنجههاى خود را در گلوى مردم رنجدیده دنیا، هرچه بیشتر فرو برند

آن روز كه :

همه معیارها جز معیار مادّه و مادّه پرستى از میزان سنجش افكار مردم پنهان گردد

آن روز كه :

امواج تبلیغاتى نیرومند طاغوتهاى شرق و غرب براى تأمین منافع نامشروع خود هر حقّى را باطل و هر باطلى را حق جلوه دهد

و سرانجام آن روز كه :

تازیانه نامهربانیها; تنگ نظریها; جدائیها; تبعیضها و ستمها پشت خلق مستضعف جهان را مجروح سازد

آرى!

در آن لحظه چشمهاى پر امیدمان به تو ـ اى مصلح بزرگ جهان ـ دوختهشده

به انقلاب و حكومت جهانىات!

و از خدایت این توفیق را براى ما بخواه كه خود را آنچنان بسازیم، از نظر وسعت فكر و اندیشه، از نظر مبارزه و جهاد و از نظر قدرت اصلاح همه جانبه جهان، كه شایستگى شركت در آن برنامه عظیم انقلابى را داشته باشیم!

همه افراد كنجكاو...

Dark clouds covered the sky, injustice and corruption.
On that day:
Jhankhvarh evil powers of his claws down the throats of the suffering people of the world are further down
All measures except the measure of materialism is concealed from the public opinion
Taghvthay strong East-West propaganda waves to their illegitimate interests of any right to cancel and revoke the right to make
And finally that day:
Namhrbanyha stripes, narrow; Jodaian, discrimination and injustices of the world's oppressed people injured in the making
Yea!
At that moment, eyes full of hope for you, a great reformer Dvkhthshdh
Revolution, and rule the world!

Everyone is curious about ...

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic