بصیرت
مهدویت او خواهد امد

در منابع حدیث تعبیرات جالبى دیده مىشود كه بطور ضمنى پاسخ رسا و روشنى براى سؤالات فوق در بر دارد; از جمله:

1 ـ از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده:

«انّ قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربّها واستغنى العباد من ضوء الشّمس(50); هنگامى كه قائم ما قیام كند، زمین به

نور پروردگارش روشن مىشود و بندگان خدا از نور آفتاب بى نیاز مىشوند!» از این تعبیر چنین بر مىآید كه مسأله نور و انرژى آنچنان حل مىشود كه در روز و شب از پر قدرتترین نورها كه مىتواند جانشین نور آفتاب گردد، بهرهگیرى مىكنند. آیا باز باید به این موضوع شكل اعجاز دهیم در حالى كه برنامه زندگى روزمرّه ـ آنهم بطور مستمر ـ باید بر سنن طبیعى دور بزند، نه بر اعجاز; كه اعجاز یك امر استثنائى و براى موارد ضرورى و فوقالعاده است آنهم در مسیر اثبات حقّانیّت دعوت نبوّت یا امامت. و به هر حال، در عصر هیچ پیامبرى زندگى عادى مردم بر اساس اعجاز جریان نداشته است; بنابراین، تكامل علوم و صنایع به حدّى خواهد رسید كه مردم با رهبرى آن رهبر بزرگ قادر به كشف منبع نور و انرژى فوقالعادهاى كه حتّى مىتواند جانشین نور خورشید گردد، مىشوند. و آیا در چنین اوضاع و شرایطى سلاح مردم براى تأمین صلح و آزادى و عدالت مىتواند از نوع سلاحهاى قرون پشین باشد و اصولا تناسبى در میان این دو وجود دارد؟

2 ـ در حدیث دیگرى از ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) نقل شده:

«انّه اذا تناهت الامور الى صاحب هذا الامر رفع اللّه تبارك و تعالى لَه كلَّ منخفض من الأرض، و خفّض له كلَّ مرتفع حتّى تكون الدّنیا عنده بمنزلة راحته، فایّكم لو كانت فى راحته شعرة لم یبصرها(51); هنگامى كه كارها به صاحب اصلى ولایت (مهدى(علیه السلام)) برسد خداوند هر نقطه فرو رفتهاى از زمین را براى او مرتفع، و هر نقطه مرتفعى را پایین مىبرد آنچنان كه تمام دنیا نزداو بمنزله كف دستش خواهد بود! كدامیك از شما اگر در كف دستش موئى باشد آن را نمىبیند!»

امروز با نصب وسائل فرستنده بر فراز كوهها، كمك به انتقال تصویرها به نقاط مختلفى از جهان مىكنند و حتّى از ماهوارهها نیز استفاده كرده مناطق وسیعترى را زیر پوشش انتقال تصویر قرار مىدهند; تا همه كسانى كه دستگاههاى گیرنده در اختیار دارند بتوانند از آن استفاده كنند. ولى عكس این موضوع لااقل در حال حاضر عملى نیست; یعنى، تصویرها را از یك نقطه به نقاط مختلف جهان مىتوان منتقل ساخت ولى از همه نقاط نمىتوان به یك نقطه انتقال داد مگر این كه در هر شهر بلكه در هر خانه، و در هر بیابان و كوه و صحرا و در هر گوشهاى از دنیا دستگاههاى مجهّز فرستنده نصب گردد، تا بتوان از همه جهان آگاه شد و چنین چیزى با وسائل كنونى غیر ممكن است. امّا از حدیث فوق چنین برمىآید كه در عصر قیام مهدى(علیه السلام) یك سیستم نیرومند و مجهّز براى انتقال تصویرها به وجود مىآید كه شاید تصوّر آنهم امروز براى ما مشكل باشد، آنچنان كه تمام جهان بمنزله كف دست خواهد بود; نه موانع مرتفع، و نه گودى زمینها; مانع از رؤیت موجودات روى زمین نخواهد شد! بدیهى است بدون یك چنین سلطه اطّلاعاتى بر تمام كره زمین، حكومت واحد جهانى و صلح و امنیّت و عدالت، به گونه همه جانبه، و سریع و جدّى، امكانپذیر نخواهد بود; و خداوند این وسیله را در اختیار او و تشكیلات حكومتش قرار مىدهد. باز تكرار و تأكید مىكنم كه این گونه امور كه با زندگى روزمرّه مردم سر و كار دارد بسیار بعید است كه بر پایه اعجاز صورت گیرد بلكه باید از طرق اسباب عادى و طبعاً بر اساس پیشرفت علم و صنعت باشد. این نیز روشن است كه این واحد اطّلاعاتى پیشرفته، نمىتواند در یك جامعه ظاهراً عقب افتاده بود باشد بلكه به موازات آن باید سایر بخشهاى زندگى نیز به همان نسبت پیشرفته باشد، در همه زمینهها و در همه شؤون، و حتّى نوع سلاحها.

3 ـ از امام باقر(علیه السلام) نقل شده كه فرمود:

ذخر لصاحبكم الصّعب!

قلت: و ما الصّعب؟

قال: ما كان من سحاب فیه رعد و صاعقة او برق، فصاحبكم یركبه، أَما انّه سیر كب السّحاب و یرقى فى الأَسباب; اسباب السّماوات السّبع والارضین!(52)

براى صاحب و دوست شما (مهدى(علیه السلام)) آن وسیله سركش ذخیره شده است.

راوى این حدیث مىگوید: گفتم منظور از وسیله سركش چیست؟

امام(علیه السلام) فرمود:

ابرى است كه در آن غرش رعد و شدّت صاعقه یا برق است; او بر این وسیله سوار مىشود; آگاه باشید او بزودى بر ابرها سوار مىگردد و صعود به آسمانها و زمینهاى هفتگانه مىكند.

مسلماً منظور از ابر، این ابر معمولى نیست; زیرا ابرهاى معمولى وسیلهاى نیستند كه بتوان با آنها سفر فضایى كرد; آنها در جوّ نزدیك زمین در حركتند و با زمین فاصله ناچیزى دارند و نمىتوانند از آن بالاتر بروند; بلكه اشاره به وسیله فوق العاده سریع السّیرى است كه در آسمان به صورت تودهاى فشرده از ابر به نظر مىرسد، غرّشى همانند رعد، و قدرت و شدّتى همچون صاعقه و برق دارد; و به هنگام حركت، دل آسمان را با نیروى فوق العاده خود مىشكافد; و همچنان به پیش مىرود، و مىتواند به هر نقطهاى از آسمان حركت كند. و به این ترتیب، یك وسیله مافوق مدرن است كه شبیه آن را در وسایل كنونى نداریم; تنها در میان بشقابهاى پرنده و وسایل سریع و سرسام آور فضایى كه امروز داستانهایى از آنها بر سر زبانهاست و نمىدانیم تا چه حد جنبه واقعى و علمى دارد، شاید شباهت داشته باشد; ولى به هر صورت بشقاب پرنده هم نیست. به هر حال، از حدیث بالا بطور اجمال مىتوان دریافت كه موضوع عقبگرد صنعتى در كار نیست، بلكه بعكس سخن از پیشرفت خارقالعادهاى در میان است كه به موازات آن باید تكامل در همه زمینهها صورت گیرد.

4 ـ حدیث عجیب دیگرى كه از جابر از امام باقر(علیه السلام) نقل شده چنین مىگوید:

«انّما سمّى المهدى لانّه یهدى الى امر خفى; حتّى انه یبعث الى رجل لا یعلم النّاس له ذنب فیقتله حتّى ان احدهم یتكلّم فى بیته فیخاف ان یشهد علیه الجدار(53); به این جهت او مهدى نامیده شده است كه به امور مخفى و پنهان هدایت مىگردد; تا آنجا كه گاه به سراغ كسى مىفرستد كه مردم او را بىگناه مىدانندو او را به قتل مىرساند (زیرا از گناه نهایى او همانند قتل نفس كه موجب قصاص مىشود آگاه است!) و تا آنجا كه بعضى از مردم هنگامى كه درون خانه خود سخن مىگویند مىترسند دیوار بر ضدّ آنها شهادت دهد (و از خلافكاریها و توطئه آنان، حكومت مهدى را با خبر سازد!»

این حدیث نیز گواه بر آن است كه در دروان حكومت او در حالى كه نیكان و پاكان در نهایت آزادى به سر مىبرند، خلافكاران چنان تحت كنترل هستند كه ممكن است با وسائل پیشرفتهاى امواج صوتى آنها از دیوار خانه هایشان باز گرفته شود و به هنگام لزوم مىتوان فهمید كه آنها در درون خانه چه گفتهاند! این سخن شاید در یكصد سال پیش جز به عنوان یك معجزه قابل تصوّر نبود، اما امروز كه مىبینیم در بسیارى از كشورها چگونگى حركت اتومبیلها را در جادّهها با دستگاه رادار از راه دور و بدون حضور پلیس كنترل مىكنند; و یا مىشنویم دانشمندان توانستهاند از امواجى كه بر بدنه كوزههایى كه در پارهاى از موزههاى مصر وجود دارد صداى كوزه گران دو هزار سال پیش را زنده كنند، و یا مىشنویم كه دستگاههائى وجود دارد كه از طریق امواج حرارتى (امواج مادون قرمز) كه از یك دزد یا یك قاتل در محلّى باقیمانده و خودش تازه از آنجا گریخته عكسبردارى كنند و او را از روى آن بشناسند; زیاد شگفتآور نیست. از مجموع آنچه در بالا آوردیم پاسخ سؤالات گذشته روشن مىگردد كه در عصر انقلاب جهانى مهدى(علیه السلام) نه فقط مسئله عقبگرد صنعتى وجود ندارد بلكه صنایع و تكنولوژى بطرز بى سابقهاى گسترش مىیابد ولى تنها در مسیر منافع انسانها و تحقّق بخشیدن به آرمان حق طلبان و آزادیخواهان و تشنگان حقّ و عدالت.

There is an interesting interpretation of the Hadith sources implicit answer is loud and clear on these questions, including:
1 of Imam Sadiq (pbuh) is quoted as saying:
"The earth Ashrqt Qaymna Aza HTTP Bnvr Rbha Vastghny my Ebad Zv’ opal (50), when we rise vertically to the ground
or leadership. be delusional.
2 In another Hadith Abvbsyr of Imam Sadiq (pbuh) is quoted:
"Aza Tnaht Alamvr between the marked Henin Governors meet Allah Almighty Mnkhfz I crushed the earth, and even move higher total crush Khfz Aldnya Ndh Bmnzlh guess, guess Shrh Faykm Le Kant mischief Ybsrha Lemma (51), when the owner of the original work province (Mahdi (pbuh)) God reach every point of the earth are gone down to meet him, and takes down any high points so that all the world like a palm will Nzdav! Which of you, if you see it in the palm of his hand is hairy! "
. and the mountains and desert and Transmitter powered devices shall be installed in every corner of the world, so the world became aware of such a thing is possible with current instruments. rather hollow earth creatures seen on earth will not stop! Obviously, no such information dominance over all the earth, a single world government, peace and security and justice, the kind of comprehensive, fast and serious, it will not be possible, and he expresses his government organizations and the means available to him. It is clear that advanced information unit, but can not as a society seem to be falling behind the rest of life, it must also developed the same is on all issues., And in all dignity and weapons Even.
3 of Imam Baqir (pbuh) is quoted as saying:
Lsahbkm Zkhr Alsb!
Lack: we Alsb?
Fireproof: We pave my party Sahab Saqh his lightning power Fsahbkm Yrkbh, but Henin garlic Kb Alasbab As-Sahab and Yrqy mischief; toys Alsmavat Alsb Valarzyn! (52)
The owner and person (Mahdi (pbuh)) that is stored by intractable.
Narrator of this hadith says: What I mean by rebellious?
Imam (pbuh) said:
The roar of thunder and lightning, or clouds in which power he embarked on by being aware of his soon to be mounted up to the heavens and land on the clouds will be the seven.
Surely the purpose of the cloud, the cloud is not normal because normal clouds are not a tool to be able to travel to space, they move around in the atmosphere near the Earth and the Earth are small and can not go higher than that, but by the ultra fast Express is a compact mass of clouds in the sky as it seems Ghrshy like thunder, lightning and AC power and intensity is like, and when you move your heart to heaven with great power Myshkafd and still going and can move to any part of the sky. It is similar but not the same as flying saucers. However, the above hadith that the issue can be briefly Industrial rollback does not work, but the contrary is the talk of the tremendous progress in all spheres of development as it should be.
Another curious hadith of Jabir 4 of Imam Sadiq (pbuh) is quoted saying:
"Mahdi toxic enema Yhdy nest between the Khfy, even statesman La Henin Ybs between Ylm Alnas Znb Fyqtlh crush even the mischief Ytklm Ahdhm Byth Yshhd Fykhaf it against Aljdar (53) is called the Mahdi for him to hide things They speak of their fear to testify against the wall (and their fraud and conspiracy, the government announced that the Mahdi! "
They know what they can within the house! Kvz·hhayy the body that holds the sound of some of the museums in Egypt are expensive to live two thousand years ago, and we hear there are devices through which the thermal radiation (infrared radiation) from a thief or a murderer remaining in place Fresh from shooting himself fled and get to know him on it, not too surprising. We answer the above questions, the last of which is the era of world revolution Mahdi (as) not only industrialization, there is no question of rollback, but the manner industries and technologies, but only in the unprecedented extend the interests humans and the realization of those in the ideals truth and justice, freedom and thirsty.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو