بصیرت
مهدویت او خواهد امد

جهان هستى تا آنجا كه مىدانیم مجموعهاى از نظامها است. وجود قوانین منظّم و عمومى در سرتاسر این جهان دلیل بر یكپارچگى و به هم پیوستگى این نظام است. مسأله نظم و قانون و حساب در پهنه آفرینش یكى از اساسىترین مسائل این عالم محسوب مىشود. فى المثل، اگر مىبینیم صدها دستگاه مغز الكترونیكى نیرومند دست به دست هم مىدهند تا با انجام محاسبات دقیق سفرهاى فضایى، راه را براى مسافران فضا هموار سازند و محاسبات آنها درست از آب در مىآید و قایق ماه نشین در محلّ پیش بینى شده در كره ماه فرود مىآید با اینكه كره ماه و زمین هر دو بسرعت در حركتند، باید توجّه داشته باشیم كه این جریان مدیون نظام دقیق منظومه شمسى و سیّارات و اقمار آن است; زیرا اگر از سیر ثابت و منظّم خود منحرف مىشدند، سرنوشت مسافران فضا دگرگون مىگشت و معلوم نبود به كدام نقطه پرتاب خواهند شد.

از جهان بزرگ، وارد عالم كوچك و كوچكتر و بسیار كوچك مىشویم; در اینجا ـ مخصوصاً در عالم موجودات زنده. نظم مفهوم زندهترى به خود مىگیرد و هرج و مرج در آن هیچ محلّى ندارد. مثلا، به هم خوردن تنظیم سلّولهاى مغزى انسان كافى است كه سازمان زندگى او را به گونه غم انگیزى به هم بریزد. در اخبار جرائد آمده بود كه یك جوان دانشجو بر اثر یك تكان شدید مغزى در یك حادثه رانندگى، تقریباً تمام گذشته خود را فراموش كرده است; در حالى كه از جهات دیگر سالم است، برادر و خواهر خود را نمىشناسد، و از این كه مادرش او را در آغوش مىفشارد و مىبوسد وحشت مىكند، كه این زن بیگانه با من چكار دارد! او را به زادگاهش مىبرند; به اطاقى كه در آن بزرگ شده، به كارهاى دستى و تابلو نقّاشى خودش مىنگرد و مىگوید این نخستین بار است كه چنین اطاق و تابلویى را مشاهده مىكند! شاید فكر مىكند از كره دیگرى به این كره قدم گذارده است كه همه چیز براى او تازگى دارد. شاید از میان چند میلیارد سلّول مغز او، تنها چند سلّول ارتباطى كه گذشته را با «حال» پیوند مىداده، از كار افتاده است، ولى همین به هم خوردن تنظیم جزئى، چه اثر وحشتناكى به بار آورده! یك اتم را بزرگ مىكنیم به شكل منظومه شمسى در مىآید، و اگر فرضاً منظومه شمسى را كوچك كنیم همچون یك اتم خواهد شد، هر دو نظام واحدى دارند; بزرگترین منظومهها، و كوچكترین منظومهها! آیا در جهانى اینچنین، انسانى كه جزئى از این كلّ است مىتواند یك وضع استثنائى به خود بگیرد، و به صورت وصله ناهمرنگى در آید! آیا جامعه انسانى مىتواند با انتخاب «لانظام»، هرج و مرج، ظلم و ستم، نابسامانى و ناهنجارى، خود را از مسیر رودخانه عظیم جهان آفرینش كه همه در آن با برنامه و نظم پیش مىروند كنار بكشد! آیا مشاهده وضع عمومى جهان ما را به این فكر نمىاندازد كه بشریّت نیز خواه ناخواه باید در برابر نظام عالم هستى سر فرود آرد، و قوانین منظّم و عادلانهاى را بپذیرد، و به مسیر اصلى باز گردد; و همرنگ این نظام شود!

نظرى به ساختمان دستگاههاى گوناگون و پیچیده بدن هر انسانى مىافكنیم مىبینیم همه آنها تابع قوانین و نظم و حسابى هستند; با این حال، چگونه جامعه بشریّت بدون پیروى از ضوابط و مقرّرات و نظام صحیح و عادلانه مىتواند بر قرار بماند! ما خواهان بقا هستیم و براى آن تلاش مىكنیم، منتها هنوز سطح آگاهى اجتماع ما به آن حد نرسیده كه بدانیم ادامه راه كنونى منتهى به فنا و نابودى ما مىشود; ولى كم كم به عقل مىآئیم، و این درك و رشد فكرى براى ما حاصل مىگردد. ما خواهان منافع خویشتن هستیم، ولى هنوز نمىدانیم كه ادامه وضع فعلى منافع ما را بر باد مىدهد، امّا تدریجاً ارقام و آمار زنده و گویا را مثلا در ـ مورد مسابقه تسلیحاتى ـ در برابر چشممان مىگذاریم و مىبینیم چگونه نیمى از فعّالترین نیروهاى فكرى و جسمانى جوامع جهان، و نیمى از ثروتها و سرمایههاى بزرگ، در این راه، به هدر مىرود; نه تنها به هدر مىرود بلكه در مسیر نابود كردن نیم دوم به كار مىافتد! همزمان با افزایش سطح آگاهى ما، به روشنى مىیابیم كه باید به نظام عمومى عالم هستى بپیوندیم، و همانطور كه واقعاً جزئى از این كل هستیم، عملا هم چنین باشیم; تا بتوانیم به اهداف خود در تمام زمینههاى سازنده برسیم. نتیجه اینكه: نظام آفرینش دلیل دیگرى بر پذیرش یك نظام صحیح اجتماعى در آینده، در جهان انسانیّت خواهد بود.

Existence of the world as we know it is a collection of systems. There is a regular and popular throughout the world because of the integrity and the coherence of the system. Law and order problem in the area and account creation is considered as one of the basic problems in this world. descends to the moon and the earth are both moving quickly, we should note that due to the current state of the solar system and the planets and moons are accurate, the course you fixed deviate order till, and the fate of the passengers Space metamorphosed owed was not clear which will be the launch point.
The big world into smaller and smaller worlds and we are very small, especially in the realm of living here. Zndhtr sense of order and chaos takes place that does nothing. For example, human brain cells is sufficient to upset the lives of spoil her so sad. He hugs and Mybvsd panic, which is what this woman is alien to me! Complaint to his hometown, to the great room, the crafts and painting is the first time that she sees and says it sees room and board! It thinks the world has gone a step further into the world that all things are new to him. Perhaps the few billion brain cells, only a few cells that correlate with the "now" link towards the disabled, but this time taking the part, what led to terrible effect! Atom to form the solar system and is experiencing a great, and if we say small solar system like an atom will both have the same system, the largest system, and the smallest planet! Did the world Thus, a man who is part of this whole situation to be exceptional, and it is plugged in heterochromatism! Man can choose whether the "Lanzam" or chaos, oppression, confusion and abnormal creation of the world and all of its great river in order to go along with the plan to kill!
We survive and we strive for it, but still not enough knowledge to know that our community continues to lead to ruin and destroy our current way, but slowly Myayym wisdom, and understanding, and intellectual growth of our dealer . World societies, and half of great wealth and capital in this way, the wasted not only wasted but losing the second half in route to destroy! With increased awareness, we must clearly focused yet to join the public system, and as part of this total are really, really hope so, to be able to reach your goals in all creative fields. The result: another reason to accept the creation of a proper social system in the future, humanity will be in the world.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو